5S விளையாட்டு

நம்மில் பெரும்பாலோர் 5S முறையை வெறும் Housekeeping உத்தியாகவே கருதுகிறோம். உண்மையில் housekeeping 5S இன் ஒரு பகுதி மட்டுமே. 5S இன் முழுப் பலன் மிகப் பெரியது. 5S என்பது உற்பத்தித் திறன் மேம்பாட்டு முயற்சிகளின் தொடக்கப் புள்ளியாகவும், மக்கள் ஈடுபாட்டிற்கான எளிமையான வழிமுறையாகவும் பயன்படுகிறது. பல 5S பயிற்சி வகுப்புகள் மற்றும் பற்றிய கட்டுரையின் தொடர்ச்சியாக, 5S விளையாட்டை பகிர விரும்புகிறேன். ஆட்டத்தை ஆரம்பிக்கலாமா? இந்த விளையாட்டு 5S முறையின் செயலாக்கம் மற்றும் பயன்களைச் சித்தரிக்கிறது. இந்த விளையாட்டை விளையாடுவது மிக சுலபம். அலுவலகத்திலோ பயிற்சி வகுப்பறைகளிலோ 5S Game Sheets மற்றும் இரண்டு வெவ்வேறு வண்ண பேனாக்கள் பயன்படுத்தி இதனை ஒரு மேசை மீதே எளிமையாக விளையாட முடியும்....

Read More →

Profile of Director – LS Kannan

LS Kannan

Lean Six Sigma Kaizen Consultant, Trainer, Leadership Speaker & Coach ➢  Working with Entrepreneurs - bringing clarity in the vision, strengthening the connection between personal and professional goals, helping to nurture the Leader within. ➢  Improving Profit, Profitability, Prosperity and Perpetuity of organisations by tapping the Indigenous Wisdom ➢  Delivering Keynote Speeches and conducting training programs for Leaders and Managers. ➢  Helping the workforce to make their job easier. ➢  Inspiring people to believe Wisdom isn’t Alien! Academic Credentials ➢...

Read More →

செயல் மேன்மை முறைகள்

செயல் மேன்மை முறைகள் Operational Excellence - விடையைத் தேடி [caption id="attachment_1510" align="aligncenter" width="300"] What is the contribution of Operational Excellence?[/caption] பதினாறு வருடங்களுக்கு முன் ஒரு கெமிக்கல் நிறுவனத்தில் QC கெமிஸ்டாக எனது பணி வாழ்க்கையைத் தொடங்கினேன். அதன் பின் உற்பத்தித் துறையில் கெமிஸ்ட்ரியைப் புரிந்துகொள்ளவும் எனது வேலையைப் புரிந்துகொள்ளவும் சில வருடங்கள் தேவைப்பட்டன. என் பணியை நான் விரும்பத் தொடங்கிய சில நாட்களில் எனக்குள் ஒரு கேள்வி எழுந்தது. "ஒரு நிறுவனத்தின் வளர்ச்சியில் Quality (தரக் கட்டுப்பாடு) துறையின் பங்களிப்பு என்ன?" இந்தக் கேள்விக்கான பதிலைத் தேடும் முயற்சியில் Quality சம்மந்தமான பல புத்தகங்களை படிக்கத் தொடங்கினேன். operational excellence என்னும் செயல் மேன்மை தொடர்பான...

Read More →

How to write a simple but effective SOP (Standard Operating Procedure)?

What is a Standard Operating Procedure (SOP)? SOP or the Standard Operating Procedure is a document that describes how to carry out a sub-process (or a short process). Who needs an SOP? A new employee taking up the responsibility for completing the process Supervisors, quality inspectors, auditors etc., who verifies the correctness of the way the process is being carried out Trainers/superiors who provide training to the new employees. Different levels of Processes You may be aware that in an...

Read More →

Cash to Cash Cycle Time

What is Cash to Cash Cycle? Cash to cash cycle time is the time lapse between payment to suppliers and getting payment from the customers. Every business exists to provide a tangible or intangible product to the people in need and make money out of those provisions in the form of profit. A company has to invest money in the business. There are 2 types of investments - Asset Capital and Working Capital. When a company spends money on creating...

Read More →

Lead Time

What is Lead Time? Lead time is the time required to complete the set of processes - from start to finish. There are 3 types of such measures in Business Process. Order LT The time required to complete the order - from order receipt to product/service delivery to the consumer. Processing LT The time required to convert the Raw Material into Finished Product (or Production LT) or The time required to convert input information into output information (Service Production LT)...

Read More →

What is Muda?

Muda Muda is a Japanese word meaning Waste. So, any activity that consumes time and effort and fails to produce the desired outcome is termed as Waste. In a production plant, people transport materials from one place to another for storage of for next processing. The activity of transporting consumes their time and effort. But the material does not get any value addition because of the mere transportation. Hence, transportation is termed as waste. Origin Muda is one of the fundamental...

Read More →

Takt Time

Takt Time - Conductors Wand

What is Takt Time? Takt time is the time given by the client to the manufacturer to pull out one piece of finished material from the plant. In other words, it is the time (frequency) at which the manufacturing plant to complete one unit of its product. We can also describe it as the demanded exit rate of a plant. How to Calculate Takt time? Calculate monthly average demand for the product/product family (we can calculate takt time for a...

Read More →

Cycle Time

What is Cycle Time

What is Cycle Time? Cycle Time is the time required by an operation or by a machine to complete the processing of one component. How to calculate Cycle Time? Start your stopwatch when a completed component comes out of a machine (or a person completes working on a component). Stop your timer when the next (consecutive) piece comes out of the machine (or a person completes working on the next component) Repeat this for 5 or more times and calculate...

Read More →

Can ERP bring down inventory?

CSense SME Lean Case Study Can ERP bring down inventory? The Company When we visited the company first time, we were surprised to see an SME version of advanced ERP in that company. When we had our Gemba walk, we understood the pain and the trigger point for the decision to invest such a huge amount for ERP. Can ERP alone bring down the inventory levels? Let us discuss in this SME Lean Case Study. They are one of the...

Read More →

Powered by