ஃபோர்டு உற்பத்தி முறை

முந்தைய பகுதியில் நாம் நேரக் கணக்கீடு மற்றும் இயக்க ஆய்வு பற்றித் தெளிவாக பார்த்தோம். தொடக்ககாலங்களில் நேரம் மற்றும் இயக்க ஆய்வுகளின் பயனாகக் கம்பெனிகளின் உற்பத்தித்திறன் 300 முதல் 400 மடங்கு வரை அதிகரித்தது. அமெரிக்கத் தொழில் உலகம் இந்த மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உள்வாங்கிக் கொண்டிருக்கும் ஆண்டுகளில், ஒரு கிராமப்புற  விவசாயி தன்னுடைய மோட்டார் சாம்ராஜ்யத்தை சத்தமில்லாமல் உருவாக்கிக் கொண்டிருந்தார். தன்னுடைய கடுமையான உழைப்பை விளைநிலங்களைத் தாண்டி வளமான, வளர்ந்துவரும் தொழிலில் செலுத்த நினைத்தார் ஹென்றி ஃபோர்டு.  ஃபோர்டு மோட்டார் நிறுவனம் போர்டு மோட்டார் நிறுவனம் (புகைப்பட உதவி - விக்கிபீடியா) தாமஸ் ஆல்வா எடிசனுக்கு சொந்தமான ஒரு கம்பெனியில் பொறியாளராக வேலை செய்துகொண்டிருந்த போதிலும் பெட்ரோலில் ஓடக்கூடிய வாகனங்களைத் தானே உருவாக்க வேண்டும்...

Read More →

Profile of Director – LS Kannan

LS Kannan

Lean Six Sigma Kaizen Consultant, Trainer, Leadership Speaker & Coach ➢  Working with Entrepreneurs - bringing clarity in the vision, strengthening the connection between personal and professional goals, helping to nurture the Leader within. ➢  Improving Profit, Profitability, Prosperity and Perpetuity of organisations by tapping the Indigenous Wisdom ➢  Delivering Keynote Speeches and conducting training programs for Leaders and Managers. ➢  Helping the workforce to make their job easier. ➢  Inspiring people to believe Wisdom isn’t Alien! Academic Credentials ➢...

Read More →

Are you calculating your process quality with this wrong Cpk Formula?

I came across a common mistake of using Long Term Sigma to calculate Cpk. Just wanted to elaborate and clarify.   Click here to read the full article

Read More →

The Principles of Kaizen

The Origin of Operational Excellence - Part 20 When we descend from the philosophy to action - we need some guiding principles. That's what I discussed in this article - The Principles of Kaizen! Click here to read the full article

Read More →

Possible to transform a business in 5 Days?

The Origin of Operational Excellence - Part 21 What makes a Kaizen Workshop successful and thrilling? Sharing my thoughts and learning on Kaizen Workshops - the practice of Rapid Improvement. Click here to read the full article

Read More →

 Kaizen Problem Solving and How is it Different from that of Six Sigma?

The Origin of Operational Excellence: Part 22 Sharing my thoughts and experiences on the Practice of Kaizen Problem Solving, reasons for its high-impact results and how this approach is different from that of Six Sigma. Click here to read the full article

Read More →

Why organisations need suggestions from Workforce, despite having Managers?

Origin of Operational Excellence: Part 23 In this final article on Kaizen, I discuss the need for suggestion systems in an organisation, how to improve the flow of valid suggestions and who is responsible for a successful suggestion system. Click here to read the full article

Read More →

Lead Time

What is Lead Time? Lead time is the time required to complete the set of processes - from start to finish. There are 3 types of such measures in Business Process. Order LT The time required to complete the order - from order receipt to product/service delivery to the consumer. Processing LT The time required to convert the Raw Material into Finished Product (or Production LT) or The time required to convert input information into output information (Service Production LT)...

Read More →

Cycle Time

What is Cycle Time

What is Cycle Time? Cycle Time is the time required by an operation or by a machine to complete the processing of one component. How to calculate Cycle Time? Start your stopwatch when a completed component comes out of a machine (or a person completes working on a component). Stop your timer when the next (consecutive) piece comes out of the machine (or a person completes working on the next component) Repeat this for 5 or more times and calculate...

Read More →

Will Technology Solve your Problems?

CSense SME Consulting Case Study Will Technology Solve your Problems? Ever increasing Labour Cost Slowly it was dawning on them that to be successful tomorrow, you need to wake up today - that too as an SME you need to wake up early. That is a small company run by two brothers. They design, manufacture the furniture and equipment used in hospitals and laboratories. The business has never been phenomenal but it kept 'running'. With more than a decade in...

Read More →

Powered by