தொழில்முனைவோரின் மூன்று குணங்கள்

CSense - 3 Roles of Entrepreneur

உங்கள் நிறுவனத்திற்கு வடிவம் கொடுங்கள்! – Chapter 3 An article series on Benefits of Organisation Structure & KPIs in MSMEs மூன்று குணங்களும்… ‘அதென்ன மூன்று கேரக்டரும் எனக்குள்? அந்நியன் படம் மாதிரி இருக்கே’ என்று நீங்கள் நினைக்கலாம். உண்மைதான். ஒவ்வொரு தொழில்முனைவோருக்குள்ளும் - ஏன் - ஒவ்வொரு சாதாரண மனிதருக்குள்ளும் இந்த மூன்று வித குணங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றின் விகிதம் மட்டுமே மாறுபடுகிறது. உங்கள் நிறுவனத்தில், ஆபரேட்டராக, தனது சூப்பர்வைசரின் நல்ல பணியாளராக இருக்கும் ஒருவர் தனது ஊரில் ஒரு பெரிய பொறுப்பில் இருக்கலாம். அவர் முன்னின்று கோவில் கட்டிக்கொண்டிருப்பர்; ஊர்த்திருவிழாவை நடத்திக் கொடுப்பார். அங்கே அவர் தலைவர் கேரக்டர். ஆனால், பாக்டரியில் கொடுத்த வேலையை மட்டும்...

Read More →

Give a structure to your organisation!

Why the Organisation Structure? The one reason I find predominant for the failure of SMEs becoming corporates is the structure of the organisation. An organisation in many ways resembles our human body. Each of the organs has to perform to its fullest for a happier living. At the same time, each organ is expected to play only its intended purpose, We do not expect our hands to do the job of legs. How do companies grow? In most of the...

Read More →

Less is more – In Communication as well

Single Minute Exchange of Thoughts What is SMED? What is SMET? In order to understand this, we need to know SMED. SMED or the Single Minute Exchange of Dies is a concept developed in Toyota Motors in Japan. People tried to reduce the time lapsed during the changeover activities of die punching machines from several hours to Single Minute. They successfully demonstrated that changeovers could be done within 9 minutes. Hence, it is also termed as Singe-Digit Minute Exchange of...

Read More →

Profile of Director – LS Kannan

LS Kannan

LS Kannan Lean Six Sigma Kaizen Consultant, Trainer, Leadership Speaker & Coach ➢  LS Kannan works closely with Entrepreneurs. He brings clarity in the vision, strengthens the connection between personal and professional goals and helps to nurture the Leader within. ➢  Kannan works on Improving Profit, Profitability, Prosperity and Perpetuity of organisations by tapping the Indigenous Wisdom ➢  He delivers Keynote Speeches and conducts training programs for Leaders and Managers. ➢  He loves to help the workforce to make their...

Read More →