செயல் மேன்மை முறைகள்

செயல் மேன்மை முறைகள் Operational Excellence - விடையைத் தேடி [caption id="attachment_1510" align="aligncenter" width="300"] What is the contribution of Operational Excellence?[/caption] பதினாறு வருடங்களுக்கு முன் ஒரு கெமிக்கல் நிறுவனத்தில் QC கெமிஸ்டாக எனது பணி வாழ்க்கையைத் தொடங்கினேன். அதன் பின் உற்பத்தித் துறையில் கெமிஸ்ட்ரியைப் புரிந்துகொள்ளவும் எனது வேலையைப் புரிந்துகொள்ளவும் சில வருடங்கள் தேவைப்பட்டன. என் பணியை நான் விரும்பத் தொடங்கிய சில நாட்களில் எனக்குள் ஒரு கேள்வி எழுந்தது. "ஒரு நிறுவனத்தின் வளர்ச்சியில் Quality (தரக் கட்டுப்பாடு) துறையின் பங்களிப்பு என்ன?" இந்தக் கேள்விக்கான பதிலைத் தேடும் முயற்சியில் Quality சம்மந்தமான பல புத்தகங்களை படிக்கத் தொடங்கினேன். operational excellence என்னும் செயல் மேன்மை தொடர்பான...

Read More →

Getting out of the maze

Getting out of the Maze How to choose the most suitable Operation Excellence Methodology? It is all about improvement! Have you ever wondered - People do not own their responsibilities. Your team do not meet the deadlines despite you doing your best The problems are recurring even after taking appropriate actions People are not satisfied despite a good increment Your process improvement initiatives fail so often How to find the right methodology that will work for your company? If so, this...

Read More →

வார்த்தைகளைத் தாண்டிப் புரிந்துகொள்வோம் – தரம்

வார்த்தைகளும் வழக்கு மொழிகளும் பல நேரங்களில் நம் கண்ணை மறைத்துவிடுகின்றன. அந்த விதத்தில் நாம் இன்னும் சரியாகப் புரிந்துகொள்ளாத ஒரு வார்த்தை - Quality. Quality என்றால் என்ன? தரம் - இதனை குறையற்ற தன்மை என்றும், குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டிற்கான தகுதி என்றும் கூறலாம். Quality குறித்த பல வரையறைகளுள் குறிப்பிடத் தகுந்த சில – American Society for Quality – ASQ தரத்தைப் பின்வருமாறு வரையறுக்கிறது. Quality என்பது ஓர் அனுபவம். அறிவியல் பூர்வமாகப் பார்க்கும் போது அதற்கு இரண்டு அர்த்தங்கள் கொள்ளலாம். குறிப்பிட்ட அல்லது எதிர்பார்க்கப்படும் தேவையைப் பூர்த்திசெய்யும் திறன் மற்றும் குறையற்ற தன்மை. தரவியலின் தந்தையாகப் போற்றப்படும் அமெரிக்காவின் எட்வர்ட் டெமிங் தரத்தைப் பின்வருமாறு வரையறுக்கிறார் – பயன்படுத்துவோரின் தேவைக்கு ஏற்றதுபோல் பொருளை...

Read More →

மனத் தடைகளைத் தாண்டி சிறந்த நிறுனவங்களை உருவாக்குவோம்

CSense - Getting Out of the Maze Book - LS Kannan

சிறந்த நிறுனவங்களை உருவாக்குவோம் 2020ல் நம் இந்தியா வல்லமை மிக்க நாடாகத் திகழவேண்டும் என்பது 20 ஆண்டுகளுக்கு முன் விதைக்கப்பட்ட கனவு. ஆனால் இன்றும் அந்த ஆண்டைத்தான் தள்ளிப்போட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். இன்றும் அந்த ஆண்டு நிர்ணயிக்கப் படவில்லை என்றே தோன்றுகிறது. ஒரு சமுதாயத்தின் வளர்ச்சி, பெரும்பங்கு அதன் விவசாய மற்றும் தொழில் வளர்ச்சியை சார்ந்தே அமையும். தொழில் வளர்ச்சி, முன்னேற்றம் இதைப்பற்றிப் பேசியவுடன், நாம் கண்முன் வருவது, வளர்ச்சியடைந்த – மேற்கத்திய நாடுகள் மற்றும் அவற்றின் தொழில்துறை. நாம் அவர்களைப் போல் வளர வேண்டும்; அந்த நாட்டில் இருப்பதுபோல் மிகப் பெரிய நிறுவனங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்பது தான். இதில் ஒரு தவறும் இல்லை. ஆனால், அவர்களைப் போல் வளர நாம் அவர்களைப்...

Read More →

Are you calculating your process quality with this wrong Cpk Formula?

I came across a common mistake of using Long Term Sigma to calculate Cpk. Just wanted to elaborate and clarify.   Click here to read the full article

Read More →

Six Sigma Pizza – Pie 1

Six Sigma Pizza A fresh thought was brewing in my mind as I was working on the previous series of articles on the origin of operational excellence practices. The thought came from the responses and interaction based on those articles. Many wanted to see the implementation of Six Sigma methodology in solving the business problems in the form of a story - seamlessly connecting the tools and techniques. Attempting to meet the expectation. Click here to read the full article

Read More →

Lean VSM Training

CSense - Lean VSM

Lean Training with Value Stream Mapping (VSM) Lean Training with VSM is designed for people who are interested in learning the Lean Transformation using VSM. Value Stream Mapping – the mapping of Material and Information Flow – as it is known in Toyota is the fundamental tool of Lean Transformation. It helps us in mapping flow of information and material in a single process map. Lean is a strategic tool that has to be adapted and applied by the Top...

Read More →