Pareto Analysis

பரேட்டோ கொள்கை இத்தாலி நாட்டைச் சேர்ந்த Vilfredo Pareto என்ற சமூக பொருளாதார அறிஞர் ஒரு கூற்றை முன் வைக்கிறார். ஒரு சமுதாயத்தின் 20% மக்கள் அதன் 80% செல்வத்தை அனுபவித்து வருகின்றனர். மீதமுள்ள 80% மக்கள் செல்வத்தின் மீதமுள்ள 20% ஐக் கொண்டு வாழ்க்கையை சமாளிக்கிறார்கள். இந்தக் கொள்கை நாளடைவில் பிற மேனேஜ்மென்ட் துறைகளிலும், இப்போது பொதுவாக அனைத்து துறைகளிலும் பயன் படுத்தப் படுகிறது. Focus & Priority இந்தக் கருவியின் முக்கியக் கோட்பாடு - நாம் எங்கு கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிப்பது ஆகும். பரேட்டோ கொள்கையை எளிய முறையில் பார்த்துப் புரிந்துகொள்ள பரேட்டோ சாரட் என்னும் கிராப் பயன்படுத்தப் படுகிறது. ஒரு சாம்பிள் பரேட்டோ வரைபடம் கீழே...

Read More →

Organisation’s Lifeline

What is it ? Lifeline என்பதை உங்கள் நிறுவனத்தின் ஆயுள் ரேகை என்று சொல்லலாம். இது நிறுவனத்தின் கடந்த 60 மாதங்களின் தனித்தனியான விற்பனை அளவைக் காட்டும் ஒரு எளிமையான லைன் சார்ட் (Line Chart) என்ற கிராப் ஆகும். என்ன பயன்? இந்த chart ஐ வைத்து, நிறுவனத்தின் வளர்ச்சி, ஏற்ற இறக்கங்கள், எடுத்த முக்கியமான முடிவுகள், அவற்றின் சாதகங்களை, சரிவுகள் போன்றவற்றைப் புரிந்து கொள்ளலாம். மேலும் நிறுவனம் ஒவ்வொரு வருடமும் இலக்கை அடைந்ததா, எவ்வளவு சதவிகிதம் அடைந்தது என்பதைத் தெரிந்து கொள்ளலாம். அதன் மூலம், வரும் ஆண்டுகளில் எவ்வளவு தூரம் வளர்ச்சி அடையும் என்பதையும் கணிக்கலாம். Organisation Lifeline Template உங்கள் வேலையை எளிமையாக ஏற்கனவே Format செய்யப்பட்ட...

Read More →

Strategy Canvas (Tamil)

Strategy Canvas என்றால் என்ன? வாடிக்கையாளரின் தேவைகள், முக்கியத்துவங்கள் போன்ற அளவீடுகளில், நமது performance-ஐ போட்டியாளர்களுடன் ஒப்பிட்டு அதிலிருந்து நம் strategyஐத் வகுக்கும் ஒரு கருவிதான் strategy கேன்வாஸ். இது ஒரு x-y எனப்படும் ஒரு எளிமையான கிராப். பெயருக்குத் தகுந்த மாதிரி, இது ஒரு பெரிய தாளில் பிரிண்ட் எடுத்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு கிராப். உங்கள் நிறுவனத்தின் Strategy Canvas-ஐ எப்படி உருவாக்குவது? முதலில் உங்கள் Value Proposition ஐ வரையறுத்துக் கொள்ளுங்கள். பின் உங்கள் குழுவுடன் ஆலோசித்து, வாடிக்கையாளர் பார்வையில் முக்கியமாக நம் பொருள், சேவை மற்றும் வாடிக்கையாளர்களைக் கையாள்வது போன்ற விஷயங்களில் 20 விசயங்களைப் பட்டியல் இடுங்கள். பிறகு, உங்கள் நிறுவனம் மற்றும் போட்டியாளர்களின் நிறுவனங்களை அந்த...

Read More →

விற்பனைக்கு தயாராக இருத்தல் – Sales in SMEs – Part 3

உங்கள் நிறுவனத்திற்கு வடிவம் கொடுங்கள்! – Chapter 20 An article series on Benefits of Organisation Structure & KPIs in Small Businesses. இதுவரை வந்த அத்தியாயங்களில் சிறு நிறுவனங்களில் நிர்வாக அமைப்பு மற்றும் KRA & KPI பற்றி பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறோம். சென்ற சில அத்தியாயங்களில் விற்பனைப் பிரிவின் KRA, KPI மற்றும் முக்கியப் பணிகள் பற்றிப் பார்த்தோம். இந்த அத்தியாயத்தில் விற்பனைப் பிரிவில் காலை மாலைக் கூட்டங்கள், ஒருங்கிணைந்த அணிகள், விலகிய ஷிப்ட் முறை மற்றும் சுத்தமான பணியிடம் போன்றவற்றைப் பார்ப்போம். காலை மாலைக் கூட்டங்கள் ஒரு நிறுவனத்தில் KPI பற்றிய விவாதத்தில் அந்த நிறுவனத்தின் CEO சொன்னார் - "சார், நிறைய கம்பெனிகள்ல KPI வெற்றி பெறாததற்குக்...

Read More →

விற்பனைக்கு தயாராக இருத்தல் – Sales in SMEs – Part 2

Right Sales Team

உங்கள் நிறுவனத்திற்கு வடிவம் கொடுங்கள்! – Chapter 19 An article series on Benefits of Organisation Structure & KPIs in Small Businesses. சென்ற அத்தியாயத்தில் விற்பனை சார்ந்த நிறுவனத்தில் ஒரு கடையின் கொள்ளளவைத் தெரிந்து கொண்டு அதனை திறம்பட பயன்படுத்துதல், சரியான அளவில் சரக்குக் கையிருப்பை நிர்வகித்தல் பற்றி பார்த்தோம். இந்த அத்தியாயத்தில் கடை சார்ந்த வேலைகளைப் பற்றிப் பார்ப்போம். குறிப்பாக விற்பனைப் பிரதிநிதிகளைத் தயார் செய்தல், வாடிக்கையாளர்களுடன் நல்லுறவை மேம்படுத்துதல் போன்றவற்றை விவாதிப்போம். 'விற்பனைப் பிரதிநிதிகளைத் தயார் செய்தல்' பகுதியில் நாம் கீழ்காணும் தலைப்புகளை இனிவரும் அத்தியாயங்களில் விவாதிப்போம். சராசரியின் விதிபயிற்சி காலை மாலைக் கூட்டம்ஒருங்கிணைந்த குழுக்கள் (Pooled resources)சுத்தமான பணியிடம் பணியிடை ஓய்வு விலகிய ஷிப்ட்...

Read More →

Systematic Problem-Solving

Systematic Problem Solving

What is Problem-solving? Before we understand problem-solving, let us first calibrate ourselves on 'what is called a problem?' A Problem When there is a gap between our expectations and reality, we feel unhappy – which is a Problem. This is how a deviation from the specification, a failure to meet timelines, etc., become our problems. A problem could be defined as “the gap between our expectations and actual state or observation”. From the gap analogy, we also understand that as...

Read More →

Statistical Process Control using Minitab

SPC training

What is Statistical Process Control? SPC, or statistical process control, is a framework embedded with the statistical tools used to monitor, control, and improve processes.  Conceptually, it applies the statistical technique to control the processes to improve their reliability and predictability. What is data? Data is a collection of facts, such as numbers, words, measurements, observations or even just descriptions of things. Any and every piece and form of information. What is Data Analysis? The collection of structured data –...

Read More →

Data Analysis using JMP

Data Analysis using JMP

What is JMP? JMP, usually pronounced as 'jump', is a statistical data analysis tool that works well on MAC and Windows OS. It is developed in 1989 by the SAS institute. Because of its user-friendly nature, people in Six Sigma, Design of Experiments, Statistical Process Control (SPC), research and development extensively use JMP. JMP software focuses on exploratory data analysis and visualisation. It provides lots of features to easily and seamlessly switch between various visualisation tools on a single screen....

Read More →

Lean Six Sigma Case Studies in Service Industries

Lean Six Sigma in Service

Lean Six Sigma can be implemented anywhere, wherever there is a business process and a problem. We use the methodology in engineering companies from a simple rack manufacturing company to a complex rocket engine manufacturing company; retail showrooms to back-office processes, computer manufacturers, food manufacturers, construction companies, banks and hospitals. I am sharing some sample project and the benefits we achieved by implementing Lean Six Sigma methodology in various Non-Manufacturing, Non-Engineering, Service Industries. Also listing down some Lean Six Sigma...

Read More →

Six Sigma Green Belt for Graduating MBAs and Engineers

Six Sigma Green Belt for Students

Is the Six Sigma Green Belt going to help MBA or Engineering Students? Let us see how it can help to enhance their employability and fetch them a good salary in reputed companies. What is Lean Six Sigma? Powerful business transformation tool Used all over the world across every industrial sector for the past 2 decadesBecoming a must-be in many companies in developed countries and in MNCs in IndiaIt is gaining momentum among many Indian corporate houses in the past decade.Automobile,...

Read More →