முக்காலமும் நிர்வாக வரைபடத்தில்…

உங்கள் நிறுவனத்திற்கு வடிவம் கொடுங்கள்! – Chapter 8 An article series on Benefits of Organisation Structure & KPIs in MSMEs முக்காலமும் உணர்ந்த ஞானி  அதென்ன Past, Present, Future என்று கடந்தகாலம், நிகழ்காலம், வருங்காலமாக துறைகளை பிரிதிருக்கிறீர்கள்?  ஆமாம், இந்த ஏழு துறைகளை அமைத்து சரியாக வழிநடத்தி, மறுஆய்வுக் கூட்டங்கள் நடத்தி,  அவற்றின் மூலம் முடிவுகள் எடுக்கும் போது, ஒரு நிறுவனத் தலைவர் முக்காலமும் உணர்ந்தவர் ஆகலாம். கடந்த காலம் இந்த ஏழு துறைகளில் Accounts & Finance (மற்றும் MIS & Review) துறை கடந்த காலத்தைக் குறிப்பது. அதாவது, பெரும்பாலும் நடந்து முடிந்தவற்றை சரிபார்ப்பது. பட்ஜெட் மற்றும் திட்டமிடல் இருந்தாலும் இத்துறையின் குறிப்பிடத்தகுந்த நேரம்...

Read More →

ஒரு நிறுவனத்திற்கு எத்தனை துறைகள் தேவை?

உங்கள் நிறுவனத்திற்கு வடிவம் கொடுங்கள்! – Chapter 7 An article series on Benefits of Organisation Structure & KPIs in MSMEs இதுவரை ஒரு சிறுதொழில் நிறுவனம் பெருநிறுவனமாக மாறும் பயணத்தில் தடைக்கற்களாக வரும் 5 காரணிகளைப் பார்த்தோம். குறிப்பாக வளர்ச்சியின் படிநிலைகளை உணராமலிருப்பது, ஆனந்தக் கட்டத்தைப் பற்றித் தெரியாமல் இருப்பது, மற்றும் நிர்வாக வரைபடம் இல்லாததால் கனவுகளை செயல்படுத்த முடியாமல் போவது ஆகிய மூன்று காரணிகளை விரிவாக்கப் பார்த்தோம். தொடர்ந்து, ஒரு நிறுவனத்திற்கு ஏன் நிர்வாக வரைபடம் எனும் Organisation Structure அவசியம் என்பது பற்றியும் சென்ற அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம். இப்போது ஒவ்வொரு நிறுவனத்திலும் எத்தனை துறைகள் இருக்க வேண்டும், அவை என்னென்ன என்று பார்ப்போம். எத்தனை துறைகள்?...

Read More →

நிறுவனத்திற்குத் தேவையான ஆளுமைகள்

உங்கள் நிறுவனத்திற்கு வடிவம் கொடுங்கள்! – Chapter 6 An article series on Benefits of Organisation Structure & KPIs in MSMEs ஒருவரின் ஆளுமைகளின் அடிப்படையில் அவரது விருப்பங்கள் மாறுபடும் என்பதையும், நான்கு விதமான ஆளுமைக் கட்டங்களையும் சென்ற அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம். மேலும் ஒருவருக்கு மனநிறைவைத் தரக்கூடிய ஆனந்தக் கட்டத்தைப் பற்றியும் பார்த்தோம். இங்கு அந்த 4 அடிப்படை ஆளுமைகள் (Personalities) குறித்தும், அவற்றிற்கு சாதகமான துறைகள் குறித்தும் பார்க்கலாம். 4  அடிப்படையான ஆளுமைகள் கட்டம் I இந்தக் கட்டத்தில் இருப்பவருக்கு புதிய மனிதர்களை சந்திப்பதும், புதிய இடங்களுக்குப் போவதும் ஓர் உத்வேகத்தைத் தரும். தன்னுடைய தோற்றத்தையும், ஆளுமையையும் எளிதாகப் பயன்படுத்தி காரியத்தை சாதிக்க வல்லவர்கள். பெரும்பாலும் இவர்கள் நேரில்...

Read More →